Official Portal

JABATAN PENDAFTAR

Unit Pengurusan Governan

Fungsi dan Bidang Tugas :

1. Pengurusan Pelantikan Canselor dan Pro Canselor

 • Mengurus proses kelulusan Lembaga Pengarah Universiti (LPU) dan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)
 • Mengurus data (sistem eCanselor/LPU)
 • Mengurus pembayaran insentif tahunan selepas majlis konvokesyen

2. Pengurusan Hal Ehwal Lembaga Pengarah Universiti (LPU)

 • Merancang, mengurus dan melaksanakan Mesyuarat LPU
 • Mengurus kelulusan secara edaran (resolusi LPU) perkara-perkara yang memerlukan kelulusan segera
 • Mengurus pelantikan baharu/penyambungan pelantikan ahli LPU
 • Mengurus pelantikan Ahli LPU dalam Jawatankuasa LPU
 • Mengurus data (sistem eCanselor/LPU, Mymohes UMP, sistem Badan Berkanun Persekutuan (SBSys)

3. Pengurusan Mesyuarat

 • Mesyuarat Pendaftar Bersama Ketua Bahagian di Jabatan Pendaftar
 • Mesyuarat Pendaftar Bersama Pegawai Tadbir Gred N48 ke atas (Timbalan-timbalan Pendaftar/ Kanan)
 • Mesyuarat Pendaftar Bersama Pegawai Tadbir Gred N41 & N44
 • Mesyuarat Pendaftar Bersama Kumpulan Pengurusan & Profesional (P&P)

4. Pelan Strategik Jabatan Pendaftar

 • Menyelaras pembangunan pelan strategik Jabatan Pendaftar
 • Menyelaras laporan pencapaian secara berkala

5. Pentadbiran Governan

 • Mengurus penyimpanan rekod Penubuhan Pusat Tanggungjawab (PTJ)
 • Mengurus dan menyelaras hebahan pekeliling
 • Mengemaskini carta organisasi Jabatan Pendaftar dan carta organisasi UMP

6. Penglibatan Jawatankuasa Peringkat Universiti

 • Jawatankuasa Bertindak Bencana (JKBB)
 • Jawatankuasa Audit Autonomi
 • Jawatankuasa Task Force Governan/ Tadbir Urus

7. Pengurusan Risiko Jabatan Pendaftar

 • Menyelaras pengurusan risiko peringkat Jabatan Pendaftar

8. Sistem Penyampaian dan Perekodan Maklumat

 • Membangun dan menguruskan portal Jabatan Pendaftar
 • Menyelaras penggunaan sistem e-meeting
 • Menyelaras aduan pelanggan Jabatan Pendaftar (e-rating)

9. Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa

 • Dasar Keselamatan
 • Penafian
 • Peta Laman      

     Jabatan perkhidmatan awam  Malaysian Qualifications Agency logo mampuLogo MOF Perbendaharaan Malaysia  my gov