Official Portal

JABATAN PENDAFTAR

Pentadbiran UMP Kampus Gambang

Fungsi dan Bidang Tugas :

 1. Pengurusan Pentadbiran dan Governan
 • Pentadbiran, Organisasi dan Khidmat Pengurusan
 • Mel pos
 • Perolehan dan pengurusan aset
 • Kemudahan kenderaan universiti
 • Kemudahan Kad Inden dan Kad FleetTouch n' Go
 1. Pengurusan Sekretariat dan Dasar
 • Pengurusan Majlis & Khidmat Pelanggan
 • Keurusetiaan mesyuarat utama
 • Bertanggungjawab menerima dan memproses maklumbalas aduan di UMP Kampus Gambang
 1. Pengurusan Sumber Manusia
 • Perkhidmatan dan saraan
 • Perjawatan dan pelantikan & Cuti Belajar dan Fellowship
 • Latihan dan Pengembangan Kompetensi
 1. Pengurusan Akademik
 • Bertanggungjawab dalam membantu urusan pengesahan dokumen pelajar berdasarkan permohonan oleh pegawai di Bahagian Pengurusan Akademik (Kampus Gambang)
 • Bertanggungjawab sebagai pemudahcara bagi urusan di BPA Kampus Gambang
 1. Pengurusan OSHA
 • Bertanggungjawab membantu OSHMO dalam menguruskan urusan yang berkaitan kebajikan dan keselamatan staf di Bahagian Pentadbiran UMP Kampus Gambang
 1. Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.
 • Dasar Keselamatan
 • Penafian
 • Peta Laman      

     Jabatan perkhidmatan awam  Malaysian Qualifications Agency logo mampuLogo MOF Perbendaharaan Malaysia  my gov