Official Portal

JABATAN PENDAFTAR

Visi, Misi & Objektif

Visi

  • Menjadi pusat pengurusan dan pembangunan modal insan yang cemerlang dalam merealisasikan visi Universiti.

Misi

  • Menerajui pengurusan dan pembangunan modal insan dengan memberi perkhidmatan yang cemerlang melangkaui keperluan pelanggan selaras dengan peraturan dan polisi Universiti.

Objektif

  • Mengurus saraan, kemajuan kerjaya dan disiplin staf berpandukan Perintah Am, Pekeliling-Pekeliling, Surat-Surat Pekeliling, serta lain-lain Arahan Kerajaan.
  • Merancang pelunjuran pelajar selaras dengan perancangan akademik dan dasar-dasar Universiti; serta keperluan sistem peperiksaan dan penilaian akademik.
  • Melaksanakan program pengurusan kualiti dan produktiviti yang berterusan bagi mewujudkan budaya kerja berkualiti di kalangan staf, selaras dengan Pekeling-Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.
  • Memastikan urusan pentadbiran dan operasi Universiti dilaksanakan mengikut prosedur dan tadbir urus yang baik.
  • Memastikan dasar dan prosedur keselamatan dan perlindungan Universiti dikendali secara terancang, sistematik, cekap dan berkesan.
  • Dasar Keselamatan
  • Penafian
  • Peta Laman      

     Jabatan perkhidmatan awam  Malaysian Qualifications Agency logo mampuLogo MOF Perbendaharaan Malaysia  my gov