Official Portal

JABATAN PENDAFTAR

Client’s Service Charter

Kami berjanji akan memberi perkhidmatan berkualiti seperti berikut :

  1. Memastikan semua urusan berkaitan pengurusan sumber manusia, akademik dan latihan & pengembangan kompetensi diselesaikan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
  2. Memberi perkhidmatan pengurusan dan pentadbiran secara profesional dan mesra pelanggan dalam persekitaran yang kondusif.
  3. Menangani aduan atau cadangan pelanggan dengan memberi maklumbalas dalam tempoh lima (5) hari bekerja.
  4. Melaksanakan aktiviti libatsama dengan pihak luar secara berterusan.
  • Dasar Keselamatan
  • Penafian
  • Peta Laman      

     Jabatan perkhidmatan awam  Malaysian Qualifications Agency logo mampuLogo MOF Perbendaharaan Malaysia  my gov