Official Portal

JABATAN PENDAFTAR

Piagam Pelanggan

Kami berjanji akan memberi perkhidmatan berkualiti seperti berikut:

  • Memastikan semua urusan berkaitan pengurusan sumber manusia, akademik dan latihan & pengembangan kompetensi diselesaikan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
  • Memberi perkhidmatan pengurusan dan pentadbiran secara profesional dan mesra pelanggan dalam persekitaran yang kondusif.
  • Menangani aduan atau cadangan pelanggan dengan memberi maklumbalas dalam tempoh lima (5) hari bekerja.
  • Melaksanakan aktiviti libatsama dengan pihak luar secara berterusan.
  • Dasar Keselamatan
  • Penafian
  • Peta Laman      

     Jabatan perkhidmatan awam  Malaysian Qualifications Agency logo mampuLogo MOF Perbendaharaan Malaysia  my gov