Official Portal

JABATAN PENDAFTAR

Penjawatan

UNIT PELANTIKAN (Pelantikan & Penawaran Jawatan)

Bahagian Sumber Manusia akan merancang dalam pengisian dan penyusunan jawatan berdasarkan keperluan semasa di Universiti Malaysia Pahang

Sehubungan dengan itu, Unit Pelantikan telah dipertanggungjawabkan dalam menguruskan perjawatan di dalam universiti ini berdasarkan pecahan kepada beberapa category seperti berikut :-

   a) Jawatan Akademik (Warga & Bukan Kewarganegaraan)

    b) Jawatan Pentadbiran (Warga & Bukan Kewarganegaraan)

   c) Skim Perkhidmatan Akademik:

 • Profesor Adjung
 • Profesor Tamu
 • Pensyarah Pelawat (Profesor, Profesor Madya, Pensyarah Kanan & Pensyarah)
 • Felo Perunding (Felo Perunding Utama, Felo Perunding Kanan & Felo Perunding)
 • Skim Perkhidmatan Pekerjaan Sambilan

    d) Skim Perkhidmatan Ikhtisas

    e) Urusan Pas / Visa (untuk staf Bukan Warganegara sahaja)

 

PERKHIDMATAN URUSAN PELANTIKAN

Perkhidmatan dalam urusan pelantikan staf baharu adalah sebagaimana berikut  :

 1. Mengkaji dan meluluskan keperluan perjawatan
 2. Pengiklanan Jawatan Kosong
 3. Pemilihan calon bagi memenuhi keperluan berdasarkan bidang kepakaran
 4. Membantu dalam proses permohonan jawatan
 5. Membuat & Mengedaran Surat Lantikan / Surat Penawaran Jawatan
 6. Memberikan khidmat nasihat tentang pengambilan & pemilihan calon
 7. Memastikan proses pemilihan / pengambilan staf berdasarkan  garis panduan dan prosedur yang telah ditetapkan.
 8. Melaksanakan urusan lapor diri staf baharu (Mini Induksi)

 

e recruitment

 • Dasar Keselamatan
 • Penafian
 • Peta Laman      

     Jabatan perkhidmatan awam  Malaysian Qualifications Agency logo mampuLogo MOF Perbendaharaan Malaysia  my gov