Official Portal

REGISTRY

Bahagian Pentadbiran UMP Kampus Gambang

Fungsi dan Bidang Tugas :

1. Pengurusan Pentadbiran dan Governan

 • Pentadbiran, Organisasi dan Khidmat Pengurusan
 • Mel pos
 • Perolehan dan pengurusan aset
 • Kemudahan kenderaan universiti
 • Kemudahan Kad Inden dan Kad Fleet Touch n' Go

2. Pengurusan Sekretariat dan Dasar

 • Pengurusan Majlis & Khidmat Pelanggan
 • Keurusetiaan mesyuarat utama
 • Bertanggungjawab menerima dan memproses maklumbalas aduan di UMP Kampus Gambang

3. Pengurusan Sumber Manusia

 • Perkhidmatan dan saraan
 • Perjawatan dan pelantikan & Cuti Belajar dan Fellowship
 • Latihan dan Pengembangan Kompetensi

4. Pengurusan Akademik

 • Bertanggungjawab dalam membantu urusan pengesahan dokumen pelajar berdasarkan permohonan oleh pegawai di Bahagian Pengurusan Akademik (Kampus Gambang)
 • Bertanggungjawab sebagai pemudahcara bagi urusan di BPA Kampus Gambang

5. Pengurusan OSHA

 • Bertanggungjawab membantu OSHMO dalam menguruskan urusan yang berkaitan kebajikan dan keselamatan staf di Bahagian Pentadbiran UMP Kampus Gambang

 

 

 

 

     Jabatan perkhidmatan awam  Malaysian Qualifications Agency logo mampuLogo MOF Perbendaharaan Malaysia  my gov