Official Portal

REGISTRY

Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi dan Bidang Tugas :

1. Pembangunan Organisasi

 • Merancang dan menyelaras Pelan Sumber Manusia BPSM
 • Merancang dan menyelaras hala tuju dan dasar sumber manusia
 • Merancang dan menyelaras bajet perjawatan
 • Merancang dan menyelaras pengurusan waran
 • Merancang dan menyelaras pengurusan pembangunan sistem BPSM
 • Menyelaras pengurusan HRMIS
 • Menyelaras pengurusan data HR (MYMOHES, MYRA, SETARA, DLL)
 • Merancang dan menyelaras urusan head hunting
 • Melaksanakan projek-projek khas

2. Pelantikan

 • Merancang, mengurus dan menyelaras pengambilan Staf Akademik
 • Merancang, mengurus dan menyelaras pengambilan Staf Bukan Akademik (Warga & Bukan Warga, Sambilan)
 • Merancang, mengurus dan menyelaras Skim Perkhidmatan Akademik UMP (Postdoc, Felo perunding, Adjung)
 • Merancang, mengurus dan menyelaras Skim Perkhidmatan Sambilan
 • Merancang, mengurus dan menyelaras Skim Perkhidmatan Ikhtisas
 • Menyelaras pengurusan Pas Pengajian/ Ikhtisas/ Special Pass

3. Kenaikan Pangkat

 • Kenaikan pangkat jawatan akademik (Pensyarah, Guru Bahasa, dan Pegawai Latihan Vokasional).
 • Kenaikan pangkat jawatan bukan akademik.
 • Pelantikan jawatan Professor Gred Khas A/B/C (VK5/6/7).
 • Pelantikan jawatan giliran.
 • Pelantikan secara peminjaman.
 • Pertukaran penempatan
 • Pemangkuan

4. Pengembangan Profesional

 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Cuti Belajar Staf Akademik
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Cuti Belajar Skim Fellowship
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Cuti Belajar Staf Bukan Akademik
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Cuti Belajar Separuh Masa
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Cuti Sabatikal
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Cuti Penempatan Latihan Industri Akademik
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Cuti Pasca Kedoktoran

5. Pematuhan dan penguatkuasaan

 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Pelaksanaan Pekeliling & Peraturan Kerajaan di Universiti
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Penguatkuasaan Peraturan-peraturan Kerajaan & Universiti
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Tatatertib & Surcaj
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Pecah Kontrak Staf
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Pengisytiharaan Harta
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Tapisan Keselamatan Halus & Kasar
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan Pengurusan Insentif & Ganjaran Staf (Reward Management)
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan Pengurusan Prestasi Staf (SKT/LNPT/Assessment)

6. Perkhidmatan dan saraan

 • Mengurus dan menyelaras urusan gaji, saraan, elaun, ganjaran kontrak & bonus / imbuhan.
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Persaraan & Pra Persaraan, Pasca Persaraan (Paksa / Opstional / Terbitan) & KWSP
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Percantuman Perkhidmatan Lepas
 • Mengurus, menyelaras dan melaksankan urusan Pengurusan Cuti & Kehadiran Staf
 • Mengurus, menyelaras urusan Permohonan Jawatan Luar & Pekerjaan Luar
 • Mengurus dan menyelaras urusan Peletakan Jawatan
 • Mengurus dan menyelas Pinjaman Perumahan Perbendaharaan
 • Pengurusan Rekod (Fail SM, Fail Peribadi, BRP & dll)

 

7. Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa

Guidance / Reference

 Discover UMP

Vid ump

UMP's Attendance System

Vid ump 1 

Etika Pemakaian Staf UMP

Etika Pemakaian Staf

 

 

     Jabatan perkhidmatan awam  Malaysian Qualifications Agency logo mampuLogo MOF Perbendaharaan Malaysia  my gov