Official Portal

REGISTRY

Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi dan Bidang Tugas :

1. Pembangunan Organisasi

 • Merancang dan menyelaras Pelan Sumber Manusia BPSM
 • Merancang dan menyelaras hala tuju dan dasar sumber manusia
 • Merancang dan menyelaras bajet perjawatan
 • Merancang dan menyelaras pengurusan waran
 • Merancang dan menyelaras pengurusan pembangunan sistem BPSM
 • Menyelaras pengurusan HRMIS
 • Menyelaras pengurusan data HR (MYMOHES, MYRA, SETARA, DLL)
 • Merancang dan menyelaras urusan head hunting
 • Melaksanakan projek-projek khas

2. Pelantikan

 • Merancang, mengurus dan menyelaras pengambilan Staf Akademik
 • Merancang, mengurus dan menyelaras pengambilan Staf Bukan Akademik (Warga & Bukan Warga, Sambilan)
 • Merancang, mengurus dan menyelaras Skim Perkhidmatan Akademik UMP (Postdoc, Felo perunding, Adjung)
 • Merancang, mengurus dan menyelaras Skim Perkhidmatan Sambilan
 • Merancang, mengurus dan menyelaras Skim Perkhidmatan Ikhtisas
 • Menyelaras pengurusan Pas Pengajian/ Ikhtisas/ Special Pass

3. Kenaikan Pangkat

 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Kenaikan Pangkat Staf Akademik
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan Kenaikan Pangkat Staf Bukan Akademik

 

 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan Pelantikan Jawatan Utama Khas (VK7/6/5)
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan Pelantikan Jawatan Giliran (Utama)
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan Pelantikan Jawatan Giliran (AUKU)
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan Pelantikan Jawatan Giliran (Pentadbiran UMP)
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan Pemangkuan dan penanggungan kerja
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan perancangan penempatan dan penstrukturan staf akademik dan bukan akademik
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan pengurusan prestasi (naik pangkat)

4. Pengembangan Profesional

 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Cuti Belajar Staf Akademik
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Cuti Belajar Skim Fellowship
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Cuti Belajar Staf Bukan Akademik
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Cuti Belajar Separuh Masa
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Cuti Sabatikal
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Cuti Penempatan Latihan Industri Akademik
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Cuti Pasca Kedoktoran

5. Pematuhan dan penguatkuasaan

 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Pelaksanaan Pekeliling & Peraturan Kerajaan di Universiti
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Penguatkuasaan Peraturan-peraturan Kerajaan & Universiti
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Tatatertib & Surcaj
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Pecah Kontrak Staf
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Pengisytiharaan Harta
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan Tapisan Keselamatan Halus & Kasar
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan Pengurusan Insentif & Ganjaran Staf (Reward Management)
 • Mengurus, menyelaras dan melaksanakan Pengurusan Prestasi Staf (SKT/LNPT/Assessment)

6. Perkhidmatan dan saraan

 • Kenaikan pangkat jawatan akademik (Pensyarah, Guru Bahasa dan Pegawai Latihan Vokasional)
 • Kenaikan pangkat jawatan bukan akademik
 • Pelantikan jawatan Professor Gred Khas A/B/C (VK5/6/7)
 • Pelantikan jawatan giliran
 • Pelantikan secara peminjaman.
 • Pertukaran penempatan
 • Pemangkuan

7. Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa

1.  Kenaikan pangkat jawatan akademik (Pensyarah, Guru Bahasa, dan Pegawai Latihan Vokasional).

2.  Kenaikan pangkat jawatan bukan akademik.

3.  Pelantikan jawatan Professor Gred Khas A/B/C (VK5/6/7).

4.  Pelantikan jawatan giliran.

5.  Pelantikan secara peminjaman.

6.  Pertukaran penempatan.

7.  Pemangkuan

Guidance / Reference

 Discover UMP

Vid ump

UMP's Attendance System

Vid ump 1 

Etika Pemakaian Staf UMP

Etika Pemakaian Staf

 

 

     Jabatan perkhidmatan awam  Malaysian Qualifications Agency logo mampuLogo MOF Perbendaharaan Malaysia  my gov