Official Portal

REGISTRY

Bahagian/Unit

Jabatan Pendaftar dipecahkan kepada beberapa bahagian/unit :

1. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

2. Bahagian Pembangunan Sumber Manusia

3. Bahagian Pengurusan Akademik

4. Bahagian Pentadbiran UMP Kampus Gambang

5. Bahagian Khidmat Pengurusan

6. Unit Pengurusan Governan

7. Unit Perundingan & Bantuan Staf (EAP)

     Jabatan perkhidmatan awam  Malaysian Qualifications Agency logo mampuLogo MOF Perbendaharaan Malaysia  my gov