Portal Rasmi

JABATAN PENDAFTAR

Kemudahan

KEMUDAHAN:

1.Menguruskan Perumahan UMP (Gambang & Pekan)

2.Menguruskan Permohonan Rawatan Perubatan

  • Klinik Panel
  • Klinik Bukan Panel
  • Pergigian

3.Menguruskan Permohonan Staf Ke Luar Negara

4.Menguruskan Kemudahan Pakaian Seragam Staf UMP

5.Menguruskan Tuntutan Persekolahan Anak Ekspatriat UMP

KEBAJIKAN:

1.Menguruskan Pemberian Khairat Kematian Staf UMP

2.Menguruskan Tabung Amanah Kebajikan Staf UMP

  • Bantuan Insurans Berkelompok
  • Bantuan Bencana
  • Bantuan Kematian
  • Bantuan Persaraan

3.Menguruskan Pemberian Subsidi TASKA & TADIKA kepada Staf UMP

4.Pengurusan Ihsan (Kutipan Sumbangan/Tabung Ikhlas)

PENTADBIRAN:

1.Menguruskan Hirarki Staf di dalam Sistem HR IMS

2.Menguruskan Pos/Mel Universiti

3.Menguruskan Dokumen, Fail & Arkib Universiti

4.Merancang Pengurusan Kaunter di Jabatan Pendaftar

5.Menguruskan Smart Card Staf UMP

6.Menyediakan New Staff Hire Kit bagi Staf Baharu Lapor Diri

KEWANGAN:

1.Menguruskan dan Menyelaras Perancangan Bajet Operasi di Jabatan Pendaftar

2.Merancang dan Menguruskan Pembelian Aset & Inventori Jabatan Pendaftar

3.Menguruskan Tempahan Tiket Penerbangan untuk Staf Jabatan Pendaftar / Staf Cuti Belajar/Staf Lapor Diri (Dalam Negara & Luar Negara)

4.Menguruskan Kenderaan Jabatan Pendaftar (Kad Inden, Touch&Go, Servis Berkala)

 KUALITI:

1.Menguruskan Penerbitan Buletin Optimis Jabatan Pendaftar

2.Menyelaras Amalan 5S Jabatan Pendaftar

     Jabatan perkhidmatan awam  Malaysian Qualifications Agency logo mampuLogo MOF Perbendaharaan Malaysia  my gov