Portal Rasmi

JABATAN PENDAFTAR

Perkhidmatan & Saraan

  1. Gaji Saraan, Elaun & Bonus/ Imbuhan
  2. Persaraan & Pra Persaraan, Pasca Persaraan (Paksa/ Optional) & KWSP
  3. Percantuman Perkhidmatan Lepas
  4. Pengurusan Cuti & Kehadiran Staf
  5. Pengesahan Jawatan
  6. Peletakan Jawatan
  7. Pinjaman Perumahan Perbendeharaan
  8. Pengurusan Rekod (Fail Sumber Manusia, Fail Peribadi, BRP & ...)

     Jabatan perkhidmatan awam  Malaysian Qualifications Agency logo mampuLogo MOF Perbendaharaan Malaysia  my gov